JMT Mentorship

TY MASZ SWOJE CELE,
A MY JESTEŚMY TUTAJ,
BY POMÓC CI JE OSIĄGAĆ.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU MENTORSHIP

MENTORSHIP, DROGA DO SUKCESU

Dla programu mentorskiego opracowaliśmy Maxwell Mentorship Matrix, oparty na 5 kluczowych perspektywach sukcesu: Ucz się, Działaj, Zarządzaj, Wzmacniaj i Mierz. Te kluczowe punkty odnosimy do każdego wymiaru programu JMT, który obejmuje przywództwo i rozwój osobisty, przemówienia, coaching, budowanie biznesu, a także treningi.
  • UCZ SIĘ: w tym obszarze sukcesu naszym celem jest nauczanie umiejętności przy wsparciu mentorów i szkoleniowców oraz nabywanie ich w określonym wymiarze programu JMT, niezależnie od tego, czy jest to przywództwo, sztuka przemawiania, coaching czy budowanie biznesu.
  • DZIAŁAJ: ten punkt sukcesu polega na doświadczaniu tego, czego się uczysz oraz stosowaniu nabytych umiejętności. Różne formuły mentoringu w tym obszarze programu dają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie jej w rzeczywistych scenariuszach, modelując rozwój wraz z innymi członkami JMT.
  • ZARZĄDZAJ: ta perspektywa sukcesu zapewni Ci narzędzia i mentoring, które pomogą osiągać cele w zakresie rozwijania wpływu, oddziaływania i dochodów oraz wesprze zarządzanie Twoimi działaniami i codziennymi nawykami tak, by prowadziły do sukcesu.
  • WZMACNIAJ: celem tej perspektywy sukcesu jest pomoc w podniesieniu poziomu Twoich działań, jako członka JMT. Podczas sesji pytań i odpowiedzi będziesz mieć możliwość rozmów na dostarczone przez siebie tematy po to, by stawać się bardziej efektywnym, wydajnym i doskonałym w tym, co wiesz i co rozwijasz w wybranym przez siebie obszarze Mentorship.
  • MIERZ: ten punkt sukcesu pomoże Ci wyróżnić się w świecie trenerów i mówców. jako mistrz w tym, co robisz. Mierzenie swojej pracy, rozwoju i osiągnięć, w sposób celowy i regularny dostarczy Ci podstawowy komponent do wymiernej oceny działań.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU MENTORSHIP

MENTORSHIP MA SWOJE PRZYWILEJE!

DOŁĄCZ DO PROGRAMU MENTORSHIP

Po szczegółowe informacje na temat programu Mentorship zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Koordynatorami Programu JMT.