Program zostanie opublikowany w zakładce Konferencja IMC, najpóźniej na 7-10 dni przed konferencją.

Posted in: Konferencja IMC