Jeśli nie możesz wziąć udziału w 3-dniowej Konferencji IMC, poinformuj nas o tym niezwłocznie, pod adresem: wsparcie@JohnMaxwellTeam.com

Posted in: Konferencja IMC