Aby zaktualizować swoje dane w wyszukiwarce coachów:

1. Zaloguj się do Platformy online (jeśli czytasz tę sekcję, już jesteś zalogowany).
2. Kliknij w czerwony przycisk z napisem „Mój profil” w górnym, prawym rogu.
3. Znajdź pola zatytułowane „Te pola używane są w Twoim profilu na Platformie online oraz w Twojej Wyszukiwarce coachów” (“These fields are used for your Online Platform profile and in our Coach Search Engine”) Wypełnij pola, po czym kliknij w czerwony przycisk na dole, z napisem „Zapisz zmiany” (Save changes)

Aby dodać albo zaktualizować swoje zdjęcie profilowe:

1. Wejdź na stronę Gravatar.com
2. Zaloguj się lub zarejestruj za pomocą tego samego adresu e-mail, który jest wyświetlany w Twoim profilu na Platformie online JMT.
3. W programie Gravatar dodaj zdjęcie, które ma być widoczne w Twoim profilu i wyloguj się. Od zapisania zdjęcia do jego wyświetlenia może minąć kilkanaście minut. Jeśli jesteś cały czas zalogowany na platformie JMT, pamiętaj o odświeżeniu strony.

 

 

Posted in: Certyfikacja