W ciągu 60-ciu dni od daty ukończenia programu Certyfikacji Johna C. Maxwella, czyli od zakończenia szkolenia na żywo, zostaniesz dodany do kartoteki „Znajdź mówcę lub coacha”, znajdującej się tutaj.

Posted in: Certyfikacja