Wszelkie kwestie administracyjne, dotyczące obsługi członków JMT oraz sprawy techniczne są podejmowane przez Dział Wsparcia, podczas sesji telefonicznych INFORMACJA online. Daty i godziny tych sesji, numer dostępowy oraz hasło można znaleźć w kalendarzu tutaj.

W kwestiach księgowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: finanse@JohnMaxwellTeam.com

Posted in: Pomoc dla członków JMT