Członkowie JMT mają różne poziomy dostępu do materiałów szkoleniowych umieszczonych na Platformie online.

Dostęp do materiałów, stworzonych przez Johna i jego zespół specjalnie do tego programu szkoleniowego, uzależniony jest od indywidualnego planu opłat wnoszonych przez danego członka JMT. Materiały są udostępniane stopniowo, w miarę wnoszenia opłat. Jeśli zdecydujesz się udostępnić komuś materiały, możesz mu przekazać treści, do których jeszcze nie jest uprawniony, w ten sposób obniżasz wartość programu certyfikacji.

Po drugie, niektórzy członkowie JMT, z własnych powodów zdecydowali się zawiesić swoje uczestnictwo w programie. Osoby te wciąż mogą aktywnie uczestniczyć w programie poprzez grupowe rozmowy telefoniczne czy stronę na Facebooku. Udostępniając takim osobom materiały szkoleniowe, nieświadomie przyczyniasz się do naruszenia przez nie umowy o zawieszeniu programu.

Właśnie z tych powodów, stosujemy zasadę, iż nikt nie prosi o udostępnianie mu żadnych materiałów, poza stroną Community Share (Wymiany wewnątrz społeczności) na Platformie online. Zasada ta obejmuje także rozmowy zespołowe oraz stronę grupy na Facebooku.
Rozumiemy, że wszyscy w zespole chcą się nawzajem wspierać i dodawać wartości. Jednak, kiedy naruszamy życzenie Johna co do tego jak dorobek jego życia ma być udostępniany ludziom, nikomu nie dodajemy wartości. W ten sposób wręcz pozbawiamy wartości pracę Johna oraz wysiłki całego jego zespołu.

Dlatego nie proś nikogo o udostępnianie Ci materiałów, jak również sam nie udostępniaj ich innym. Prosimy używaj jedynie zatwierdzonych treści oraz systemu Community Share (udostępniania w ramach społeczności), abyśmy w ten sposób chronili inwestycje każdego z członków zespołu. Dziękujemy Ci za przestrzeganie tej ważnej zasady.

Posted in: Korzystanie z Programu certyfikacji